Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige ökar stödet till FN-insats för att förhindra katastrofal oljeläcka i Röda havet

Publicerad

Oljetankern FSO Safer, förankrad utanför Jemens kust, har stått utan underhåll sedan Jemenkonfliktens början 2015. Tankern har över en miljon fat olja ombord och det finns nu en överhängande risk för en oljeläcka eller explosion vid fartyget. FN har utarbetat en insatsplan för att avvärja denna katastrof. Sverige ökar nu sitt bidrag till insatsen med 20 miljoner kronor och ger därmed totalt 50 miljoner kronor i år.

– Svenskt bistånd kommer här och nu till nytta för att förhindra en förödande oljeläcka. Jemens befolkning genomlider redan en av av världens värsta humanitära kriser. Ett utsläpp vid landets kust skulle slå mycket hårt mot miljontals utsatta människor. Vi måste agera nu. Därför bidrar Sverige med 50 miljoner kronor i år, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

FSO Safer bedöms vara i mycket dåligt skick och en olycka skulle innebära en miljökatastrof för Jemen och hela Röda havsområdet. Förutom de direkta miljökonsekvenserna skulle en olycka äventyra hälsan, tillgången till rent vatten och jordbruks- och fiskenäringen för miljontals människor. Det skulle också försvåra sjöfart genom Röda havet i ett läge när den globala ekonomin och transportkedjor redan är ansträngda. Enbart saneringskostnaderna skulle uppgå till 200 miljarder kronor, enligt FN:s bedömningar.

Säkerhetsläget och politiska låsningar mellan Jemenkonfliktens parter har försvårat tidigare räddningsinsatser. FN har nu kommit överens med parterna om en åtgärdsplan genom vilken oljan ska lastas av och sättas i säkert förvar och den förfallna tankern omhändertas. Nu behövs omgående finansiering för insatsen; i ett första steg 800 miljoner kronor för att inleda den mest akuta fasen. Sverige har genom Sida tidigare i år bidragit med 30 miljoner kronor. Nu ger Sverige ytterligare 20 miljoner kronor till insatsen.

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf