Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Sverige ordförande för EU:s strategi för Östersjöregionen

Publicerad

Från den 1 juli tar Sverige över ordförandeskapet i EU:s Östersjöstrategi som sträcker sig till den 30 juni 2023.

Strategin är en makroregional strategi mellan åtta medlemsstater som syftar till att stärka samarbetet mellan länderna vid Östersjön. Sverige tar över ordförandeskapet från Litauen och lämnar över till Lettland nästa år.

Ett viktigt fokus för Sveriges ordförandeskap blir att väcka liv i det arbete som delvis varit vilande under pandemin och verka för att strategins nya handlingsplan genomförs. På regeringen.se kommer information om arbetet under ordförandeskapet att publiceras löpande.

Om EU:s Östersjöstrategi

Medlemsstaterna i EU:s Östersjöstrategi är Sverige, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

Presskontakt

Jennie Zetterström
T f pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00