Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sveriges tjugoåriga engagemang i Afghanistan ska utvärderas

Publicerad

Regeringen har idag 9 juni beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att utvärdera det svenska engagemanget i Afghanistan under åren 2001-2021 och klargöra vilka lärdomar som kan dras av Sveriges samlade insatser.

Sverige har länge haft ett brett engagemang i Afghanistan inom utrikes- och säkerhetspolitik samt bistånd. Insatserna har syftat till att bidra till en positiv samhällsutveckling, stärka statliga institutioner och bekämpa fattigdomen. De militära och civila insatserna som har genomförts har spänt över flera olika svenska regeringars mandatperioder.

– Sverige har i över 20 år haft ett omfattande engagemang för Afghanistan. Totalt har mer än 8 000 svenska män och kvinnor tjänstgjort i Afghanistan. Tyvärr fick fem personer betala med sina liv. Efter talibanernas maktövertagande sommaren 2021 behöver vi utvärdera och konkretisera de lärdomar som kan dras av dessa insatser. Regeringen har därför idag beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté som under två år ska utvärdera det svenska engagemanget, säger utrikesminister Ann Linde.

Afghanistan har också sedan 2013 varit Sveriges största partnerland för bilateralt utvecklingssamarbete. Under perioden 2002–2020 har cirka 14 miljarder kronor betalats ut genom bilateralt utvecklingssamarbete och cirka 1,2 miljarder kronor i humanitärt stöd.

Kommittén kommer att bestå av 13 ledamöter, inklusive ordförande Lennart Hjelmåker, och ska bland annat:

- identifiera och redovisa de insatser som har gjorts på områdena utrikes- och säkerhetspolitik respektive bistånd, liksom de målsättningar som har angetts för respektive insats,

- särskilt undersöka insatsernas påverkan på kvinnor och flickors situation, bland annat vad gäller rättigheter, representation, säkerhet och tillgång till utbildning.

Utredningen ska redovisa slutresultatet i juni 2024.

Några centrala svenska insatser i Afghanistan

• Fram till maj 2014 bidrog Sverige till den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (Isaf).
• Från maj 2014 till maj 2021, deltog Sverige i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan.
• Afghanistan har sedan 2013 utgjort Sveriges största partnerland för bilateralt utvecklingssamarbete.

En stor del av den internationella närvaron i Kabul, inklusive den svenska, upphörde efter Talibanrörelsens maktövertagande i augusti 2021. Flera av de svenska insatserna har därefter fått planeras om eller till och med avslutas.

Presskontakt

Andreas Enbuske
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 58 86
e-post till Andreas Enbuske