Pressmeddelande från Socialdepartementet

Tillgången till läkemedel mot apkoppor säkras

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att säkra den nationella tillgången till antiviralt läkemedel mot apkoppsvirus. Uppdraget ska genomföras inom ramen för den EU-gemensamma inköpsprocessen genom Europeiska myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (HERA).

– Spridningen av viruset är mycket begränsad i dagsläget, men genom att bygga beredskapslager av läkemedel tar vi höjd för om utvecklingen trots allt skulle bli en annan, säger socialminister Lena Hallengren.

Uppdraget riktar sig till både Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen som ska samarbeta om inköpen. Folkhälsomyndigheten ska ta fram underlag för behovsbedömning och rekommendation om inköp, samt besluta om en fördelning mellan regionerna vid risk för nationell bristsituation. Socialstyrelsen ansvarar för att genomföra inköpen av läkemedlet samt beredskapslagra det.

I nuläget bedömer myndigheterna att antiviralt läkemedel mot infektion med apkoppsvirus har en begränsad klinisk användning, men det kan förändras om spridningen i Sverige trots allt skulle öka. Regeringen är angelägen om att det finnas ett nationellt beredskapslager av läkemedel att tillgå om en sådan situation uppstår.

Information om infektion med apkoppvirus

Sjukdomen (som på engelska benämns monkeypox) är en sällsynt, sporadisk zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Den har tidigare smittat människor i afrikanska regnskogar, där infektionen finns hos vilda apor, men det är sannolikt olika gnagare som är reservoar för viruset. Enligt den Europeiska smittskyddsmyndighetens rapport från den 8 juni 2022 har drygt 1 000 fall av infektion med apkoppvirus diagnosticerats i Europa sedan starten av utbrottet. I Sverige har enstaka fall bekräftats under våren och samtliga med relativt milt förlopp.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström