Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Tomas Eneroth besöker Helsingborg

Publicerad

Onsdag den 15 juni besöker infrastrukturminister Tomas Eneroth Helsingborg. Besöket har fokus på transportsektorns omställning med överflyttning av gods till sjöfart, elektrifiering av tunga transporter och utbyggnaden av järnvägen.

Tomas Eneroth kommer bland annat att besöka bygget på järnvägssträckan Ängelholm-Maria. Detta eftersom regeringen i den nationella planen för infrastruktur satsar på förbättrade pendlingsmöjligheter i regionen, med dubbelspår på sträckorna Ängelholm-Maria och Maria-Helsingborg C.

Ministern kommer också att besöka Helsingborgs hamn och höra företrädare för Börje Jönsson Åkeri berätta om hur de arbetat med elektrifiering av tunga vägtransporter.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström