Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Uppdatering av Sveriges strategi för utvecklingssamarbetet med Afghanistan

Publicerad

I ljuset av talibanernas maktövertagande i Aghanistan uppdateras nu den svenska strategin för utvecklingssamarbetet i landet. Den uppdaterade strategin för utvecklingssamarbete med Afghanistan omfattar 2466 miljoner kronor för perioden 2022–2024. Strategin har ändrats för att spegla det förändrade läget i landet – vi ska fortsätta att stödja det afghanska folket. Så ska ske helt utan att finansiera eller legitimera talibanrörelsen.

I augusti 2021 tog talibanerna över makten i Afghanistan. Förutsättningarna för att bedriva utvecklingssamarbete ändrades drastiskt. Med anledning av den förändrade situationen vidtog Sida och FBA tidigt justeringar i genomförandet av strategin.

- I denna svåra tid är det viktigare än någonsin att Sverige fortsätter stödja det afghanska folket och då särskilt flickorna och kvinnorna. Sverige ger inget stöd till talibanregimen och kommer heller inte göra det framöver. Men vi ska fortsätta värna civilsamhället och försöka lindra de mest utsatta människornas situation, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Afghanistan är Sveriges största partnerland för bilateralt utvecklingssamarbete. Då talibanerna fortsatt har ett fast grepp om makten och ingen större förändring kan förväntas i närtid finns ett behov av att uppdatera delar av strategin. Utgångspunkten för uppdateringen har varit att verksamheten ska stödja det afghanska folket utan att finansiera eller legitimera talibanrörelsen. Att fortsatt värna civilsamhällets roll och de mest utsatta människornas situation är än mer angeläget.

Den ändrade strategin gäller till utgången av 2024. Årsvolymen omfattar 822 miljoner kronor. Såväl Sida som FBA omfattas av strategin. Verksamheten ska bedrivas inom följande områden:

- Fredliga och inkluderande samhällen (Sida och FBA)

- Stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer (Sida)

- Utbildning och hälsa (Sida)

- Inkluderande ekonomisk utveckling och hållbar försörjning med fokus på miljö, klimat och hållbar naturresurshantering (Sida)

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf