Uppdrag för att minska och motverka segregation

Publicerad

Statskontoret ska utreda arbetet för att minska och motverka segregation, enligt ett uppdrag som regeringen beslutade i dag. Syftet är bland annat att öka kunskaperna om hur arbetet är organiserat på lokal och regional nivå.

–  Att bryta segregationen och bekämpa brottsligheten är ett av regeringens mest prioriterade områden. Ingen enskild åtgärd eller aktör kan enskilt bryta segregationen utan arbetet måste bedrivas på såväl nationell som regional och lokal nivå, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

I uppdraget ska Statskontoret fokusera på platser som har ett särskilt organiserat arbete för att minska och motverka segregation. Statskontoret ska belysa både kommuners, regioners och statliga myndigheters roll i arbetet på lokal och regional nivå och skillnader i arbetssätt mellan olika typer av kommuner.

I uppdraget ska följande frågor besvaras:

  • Hur är arbetet mot segregation organiserat på lokal och regional nivå?
  • I vilken utsträckning bedrivs arbetet för att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå i enlighet med utgångspunkterna och målen som anges i regeringens långsiktiga strategi för politikområdet?
  • Vilka hinder finns det för arbetet på lokal och regional nivå?
  • Hur används de statistikverktyg och riktade statsbidrag som finns för arbetet?

Utifrån resultaten ska Statskontoret lämna rekommendationer för regeringens fortsatta arbete för att minska och motverka segregation fram till 2028. Statskontoret ska beakta resultatet av uppdraget att analysera förutsättningarna för att överföra vissa uppgifter från Delmos till Boverket när de lämnar rekommendationer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 28 februari 2023.

Presskontakt

Ebba Kock
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076 116 75 99
e-post till Ebba Kock

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.