Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utbyggnaden av polisen fortsätter – ny polisstation i Hisings backa

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att bevilja en framställan från Polis­myndig­heten om att ingå ett hyres­avtal för nya lokaler i Hisings backa, Göteborg.

Regeringen fortsätter arbetet med den största sats­ningen någonsin på Polis­myndig­heten som bland annat inne­bär att antalet anställda ska öka med 10 000 fram till och med 2024.

Det är högt prioriterat för regeringen att ge polisen de förut­sätt­ningar de behöver för att bedriva sitt viktiga arbete. Genom detta beslut går till exempel regeringen Polis­myndig­heten till mötes vad gäller dess fram­ställan om att få ingå ett 15-årigt hyres­avtal för nya lokaler i Hisings backa.

– Regeringen ser positivt på att Polis­myndig­heten utökar sin verk­samhet i Göteborg. Det speglar den just nu historiska utbygg­naden av polisen som ska öka trygg­heten och minska brotts­ligheten i Sverige, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Preliminärt tillträde planeras den 1 februari 2024.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh