Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utbyggnaden av polisen fortsätter – ny polisstation i Malmö

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att bevilja en framställan från Polis­myndig­heten om att ingå ett hyres­avtal för nya lokaler i Malmö.

Regeringen fortsätter arbetet med den största sats­ningen någonsin på Polis­myndig­heten som bland annat innebär att antalet anställda ska öka med 10 000 fram till och med 2024.

Det är högt priori­terat för regeringen att ge polisen de förut­sätt­ningar de behöver för att bedriva sitt viktiga arbete. Genom detta beslut går till exempel regeringen Polis­myndig­heten till mötes vad gäller dess fram­ställan om att få ingå ett 15-årigt hyres­avtal för nya lokaler i Malmö.

– Regeringen ser positivt på att Polis­myndig­heten utökar sin verk­samhet i Malmö. Det speglar den historiska sats­ningen och är nöd­vändigt för att polisen ska kunna fort­sätta växa och öka trygg­heten, vilket är en av regeringens främsta prioriter­ingar, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Preliminärt tillträde planeras den 1 januari 2026.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh