Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Ann Linde besöker Wien för 2022 OSCE Asian Conference

Publicerad

Den 14-15 juni reser utrikesminister Ann Linde till Wien för att öppna OSSE:s asiatiska konferens. Utrikesministern har också möten med OSSE:s generalsekreterare Helga Schmid och IAEA:s generaldirektör Rafael Mariano Grossi.

Sverige är i år ordförande för OSSE:s (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) asiatiska partnerskap. Bland de teman som kommer att diskuteras under konferensen i Wien finns flera frågor av betydelse för europeisk och global säkerhet, som agendan för kvinnor, fred och säkerhet, klimatförändringarna och civilsamhällets roll. Dessa frågor var också framträdande då Sverige hade ordförandeskapet i OSSE 2021.

Konferensen genomförs i skuggan av den ryska aggressionen mot Ukraina, vilket också påverkar diskussionerna.

- Jag är glad att OSSE:s asiatiska konferens kan genomföras i år trots de stora utmaningar som finns med anledning av Rysslands folkrättsstridiga aggression mot Ukraina. Konferensen är ett tillfälle att stärka samarbetet med OSSE:s asiatiska partners inom områden av stor betydelse för vår gemensamma säkerhet, säger utrikesminister Ann Linde.

Under besöket i Wien kommer utrikesministern träffa OSSE:s generalsekreterare Helga Schmid och företrädare för länder i det asiatiska partnerskapet. Vid mötet med IAEA:s generaldirektör Rafael Mariano Grossi förväntas frågor om förberedelserna för NPT-översynskonferensen att stå i fokus, liksom IAEA:s viktiga arbete för att främja icke-spridning av kärnvapen, kärnsäkerhet och användning av kärntekniska applikationer för fredliga ändamål.

Presskontakt

Andreas Enbuske
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 58 86
e-post till Andreas Enbuske