Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Anders Ygeman deltar i informellt RIF-möte med fokus på Ukraina

Publicerad

Den 11–12 juli är det informellt minister­rådsmöte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) i Prag. Mötet kommer till stor del att fokusera på kriget i Ukraina. Från Sverige deltar integrations- och migrations­minister Anders Ygeman.

Under mötet kommer minist­rarna bland annat att disku­tera det pågående kriget i Ukraina, där fokus kommer att vara på krigets följder och påverkan på den inre säker­heten. Ukrainas och Moldaviens inrikes­ministrar har bjudits in att delta i diskus­sionen.

Mot bakgrund av den ryska aggres­sionen mot Ukraina planeras även en diskus­sion om potenti­ella sekundära effekter på migrations­strömmarna, nya typer av risker och EU:s beredskap för detta. Syftet med samtalen är bland annat att lyfta konse­kvenserna i ett bredare perspektiv och diskutera följderna det får på migrant­rutterna, i synnerhet Medelhavs- och Atlant­rutterna.

Vidare under mötet kommer också samtal att hållas om flera av de inter­natio­nella initiativ som har tagits för att samla in bevis­material för de brott som har begåtts med anled­ning av Rysslands invasion av Ukraina.

En annan fråga som också kommer att diskuteras är det pågående arbetet med att stärka kampen mot sexuella över­grepp mot barn, som är en prioriterad fråga för det tjeckiska ordförande­skapet. Kommis­sionens förslag är långt­gående och ambitionen är därför att under mötet inleda diskus­sionerna om förslaget på en politisk nivå.

Presskontakt

Ebba Kock
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076 116 75 99
e-post till Ebba Kock

Genväg