Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

En långsiktig och robust elförsörjning till Gotland

Publicerad

Regeringen har beslutat om en ändring i Svenska kraftnäts regleringsbrev, som innebär att verket särskilt ska redovisa vilka åtgärder som görs, eller har gjorts, för att säkerställa en långsiktigt robust elförsörjning till Gotland.

- Industrin på Gotland vill ställa om, fler behöver kunna ladda sina elbilar och det finns planer för ny förnybar elproduktion. Regeringen inför nu en kontrollstation där Svenska kraftnät ska rapportera status kring utredningen av ny elförbindelse till Gotland. Om underlaget visar på behov av ytterligare åtgärder är regeringen beredd att göra det som behövs för att säkerställa en robust och hållbar elförsörjning till Gotland, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Regeringen har därför beslutat om en ändring i Svenska kraftnäts regleringsbrev som innebär att verket, senast den 1 oktober 2022, särskilt ska redovisa de åtgärder som gjorts eller planeras för att säkerställa en långsiktig robust elförsörjning till Gotland.

Den pågående nätutredningen syftar till att ge svar på var och hur Gotland ska anslutas till transmissionsnätet, samt vilken teknisk lösning som är bäst lämpad för framtidens behov.

Bakgrund 

År 1954 förbands Gotland elektriskt med fastlandet genom världens första kommersiella likströmsförbindelse (HVDC) om 20 MW mellan Västervik och Ygne på Gotland. Under 1980-talet tillkom ytterligare två likströmskablar (1983 och 1987) och den initiala kabeln togs ur drift (1986).

En ny elförbindelse till Gotland har sedan 2012 utretts i omgångar. Dagens elförbindelse är högt belastad och den tekniska livslängden bedöms av Vattenfall och Svenska kraftnät vara begränsad till mitten/slutet av 2030-talet.

Det är Vattenfall som äger och driftar elförbindelsen mellan Gotland och fastlandet.

Presskontakt

Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00

Läs mer

Läs mer om regeringens elektrifieringsstrategi.