Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ersättning till skogsbruket vid angrepp av allvarliga växtskadegörare

Publicerad

Regeringen har beslutat om ersättningsbestämmelser i växtskyddsförordningen som möjliggör mer förmånlig ersättning till skogsbruket vid angrepp av allvarliga växtskadegörare.

Växtskadegörare kan medföra allvarliga ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser för samhället. Riksdagen antog i juni en ny växtskyddslag i enlighet med regeringens proposition för att upprätthålla ett gott växtskydd i Sverige.

– Hoten mot svenskt skogsbruk har blivit större, bl.a. genom ett förändrat klimat. Det är viktigt att skogsbruket har en möjlighet till rimlig ersättning vid angrepp av mycket allvarliga växtskadegörare, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Den nya lagen innehåller en möjlighet till ersättning vid angrepp av allvarliga växtskadegörare. Det gäller växtskadegörare som orsakar så allvarliga angrepp att de enligt EU-regelverket måste utrotas eller förhindras att sprida sig.

EU:s regler om statligt stöd innehåller begränsningar för när ersättning kan betalas till skogsbruket vid angrepp av växtskadegörare. Sverige har därför ansökt att EU-kommissionen ska godkänna ett statligt stöd till skogsbruket som är mer i linje med det som gäller för ersättning till jordbruket. Kommissionen har nu godkänt Sveriges ansökan. De beloppsbegränsningar som tidigare funnit för skogsbruket i växtskyddsförordningen kan därför tas bort. Det är dock inte möjligt att få ersättning för inkomstbortfall och vissa krav måste vara uppfyllda som inte gäller för jordbruk (att återplantering sker och att minst 20 procent av skogspotentialen har förstörts).

Presskontakt

Gustaf Zachrisson
T.f. pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076 127 19 86
e-post till Gustaf Zachrisson