Förbud mot vinstuttag, stopp för nya religiösa friskolor och nationellt skolval för att återta den demokratiska kontrollen över skolan

Publicerad

Varje barn ska ges bästa möjliga förutsättningar inför vuxenlivet. Men dagens system är riggat för vinstjakt, glädjebetyg och stök. Statsminister Magdalena Andersson presenterade idag tre kraftfulla åtgärder för att återta den demokratiska kontrollen över skolan: förbud mot nyetablering av religiösa fristående skolor, nationellt skolval och steg mot ett förbud mot vinstuttag i skolan.

– Det ska vara ordning och reda i klassrummen och det ska vara ordning och reda i det svenska skolsystemet. Skolor ska fokusera på barnens lärande - inte på vinstjakt eller religiös påverkan. Regeringen tar nu dessa initiativ för att få bort vinsterna och oseriösa aktörer från skolans värld, säger Magdalena Andersson.

En skola utan vinstintresse

Den obegränsade möjligheten till vinstutdelning skapar incitament för oseriösa aktörer att söka sig till skolväsendet. Vinstincitamenten riskerar bidra till att verksamhetens främsta fokus är att hålla nere kostnader och att locka till sig elever, till exempel genom att sätta glädjebetyg. Detta försämrar likvärdigheten.

Regeringen tillsätter nu en särskild utredare som ska lämna förslag på en reglering som säkerställer att de skattemedel som avsätts för skolan används till det medlen är avsedda för, där möjligheten till vinstuttag stoppas. För att elever inte ska drabbas ska utredaren föreslå lösningar som ger befintliga aktörer förutsättningar att ställa om och fortsätta sin verksamhet. Utredaren ska också säkerställa att förbudet inte kan kringgås.

Till särskild utredare utser regeringen Johan Ernestam, utredare på Lärarförbundet och medverkade som expert i utredningen En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28). Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2024.

Kommittédirektiv En skola utan vinstintresse, Dir. 2022:102

Stopp för nyetablering av konfessionella friskolor

Statsministern tillkännagav att regeringen inom kort avser att presentera ett förslag om förbud mot nya religiösa friskolor från och med 2024. Befintliga friskolor och fritidshem med konfessionell inriktning kommer kunna fortsätta sin verksamhet, men de kommer inte kunna utöka sin verksamhet.

Gemensamt skolval för ökad öppenhet och rättssäkerhet

Regeringen går även fram med ett förslag om ett nationellt skolval. Skolverket får i uppdrag att lämna förslag på hur ett gemensamt skolvalssystem kan organiseras och genomföras. Bakgrunden är att det idag helt saknas regler på nationell nivå avseende ansökan till förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Det innebär att varje huvudman kan skapa egna rutiner med olika datum för ansökan och beslut, vilket minskar likvärdigheten och försvårar för föräldrar och elever.

Ett nationellt skolvalssystem bedöms leda till en ökad transparens och rättssäkerhet. Ett sådant system förväntas även leda till förenklade och effektiviserade skolplaceringsprocesser och därmed till en mer effektiv användning av skolans resurser.

– Vi ska ha ett rättvist skolval. Elever ska kunna välja skola, men skolor ska aldrig kunna välja elever. En gemensam antagning leder till ökad öppenhet och minskar risken för hemliga köer, säger Magdalena Andersson.

Uppdrag om ett gemensamt skolvalssystem

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos statsminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström
Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos skolminister Lina Axelsson Kihlblom
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar J Lindgren