Pressmeddelande från Socialdepartementet

Gemensamt utvecklingsarbete ska motverka att ensamkommande barn försvinner

Publicerad

Regeringen vill öka kunskapen och utveckla långsiktigt hållbara arbetssätt som motverkar att ensamkommande barn försvinner. Socialstyrelsen, Migrationsverket och Polismyndigheten får därför i uppdrag att genomföra ett treårigt utvecklingsarbete.

– Ensamkommande barn är en utsatt grupp som riskerar att utnyttjas och fara illa på olika sätt, till exempel falla offer för människohandel eller andra former av brottslighet. Det gäller särskilt de  barn som avvikit från sitt hem eller boende efter avslag på en ansökan om asyl eller uppehållstillstånd, säger Lena Hallengren.

Socialstyrelsen ska vara sammankallande och samordnande myndighet för uppdraget, samt ta fram en nationell vägledning för att motverka att ensamkommande barn försvinner. De ska även sammanställa och analysera statistik över registrerade avvikningar. Polismyndigheten ska se över möjligheten att i sitt register ange om ett barn, som har anmälts försvunnet, saknar vårdnadshavare här i landet. Uppdraget ska redovisas i september 2025.

Presskontakt

Andreas Enbuske
Tf. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 58 86
e-post till Andreas Enbuske