Pressmeddelande

Hans Dahlgren deltar i informellt möte med EU-ministrarna

Publicerad

Den 15 juli deltar EU-minister Hans Dahlgren i ett informellt ministermöte i Prag.

- Putins fruktansvärda krig pågår alltjämt i Ukraina. Vi inom EU måste fortsätta stå eniga och göra allt vi kan för att få slut på invasionen och lidandet, säger Hans Dahlgren, EU-minister.

På mötet ska Tjeckien presentera sina prioriteringar för ordförandeskapet i EU:s ministerråd, som till stor del präglas av kriget i Ukraina. Under mötet ska ministrarna även diskutera hur de demokratiska institutionerna i Europa kan stärkas. På agendan står också Konferensen om Europas framtid.

Presskontakt

Victoria Frisk Garcia
Pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-047 23 12
e-post till Victoria Frisk Garcia