Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Krisstöd till yrkesfisket öppnar inom kort för ansökningar

Publicerad

Regeringen beslutar idag om den förordning som möjliggör Sveriges stöd till yrkesfisket mot bakgrund av de ökade kostnaderna för sektorn till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Det innebär att regeringens stödpaket om 40 miljoner kronor snart kan betalas ut.

– Det känns bra att vi är ett steg närmare att medlen kommer yrkesfisket tillgodo. Det svenska fisket bidrar till Sveriges livsmedelsproduktion och därmed livsmedelsförsörjningen som är en viktig del av Sveriges krisberedskap och civila försvar. Stödet syftar till att upprätthålla fiskets bedrivande och försörjningen av fiskeriprodukter i flera led, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Stödet är ett kompensationsstöd för ökade bränslekostnader, vilket utgör merparten av yrkesfiskets driftskostnader. Det är en del av det större stödpaket på knappt 3,2 miljarder kronor till lantbruket och yrkesfisket som regeringen kommit överens om med Centerpartiet.

Ansökan öppnar när förordningen träder ikraft den 15 augusti 2022 och sker hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Sista ansökningsdag är den 28 oktober i år.