Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen satsar på global hälsa med rekordstort stöd till Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria

Publicerad

Regeringen presenterade den 13 juli planen att öka bidraget till Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria till tre miljarder kronor under kommande treårsperiod. Det svenska stödet ska bidra till fondens mål att rädda 20 miljoner liv och minska dödligheten i hiv och aids, tuberkulos och malaria med två tredjedelar.

Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria har sedan starten för 20 år sedan räddat fler än 40 miljoner liv i över 100 länder och bidragit till att förstärka hälso- och sjukvården och kapaciteten att hantera hälsokriser som covid-19. Efter flera år av positiv utveckling har covid 19-pandemin och Rysslands invasion av Ukraina medfört allvarliga konsekvenser också för arbetet mot hiv, tuberkulos och malaria. Varje år dör närmare tre miljoner människor i dessa sjukdomar. Därför planerar regeringen att öka bidraget till Globala fonden till en miljard per år under perioden 2023 till 2025. Det är en ökning av Sveriges bidrag med fem procent.

– Globala fondens arbete mot hiv och aids, tuberkulos och malaria, för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och för bättre hälso- och sjukvård spelar en avgörande roll för människor, särskilt dem som lever i fattigdom och utsatta situationer. Jag är stolt över att Sverige fortsätter bidra kraftfullt till fondens arbete med att rädda liv världen över, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Sverige är en stark internationell aktör inom global hälsa med ett omfattande hälsobistånd och viktigt påverkansarbete. Sveriges arbete fokuserar särskilt på att skapa samhällen som främjar hälsa, att utveckla hälso- och sjukvård av god kvalitet, och att skydda mot hälsohot och kriser. Även arbetet mot fattigdom, för ökad jämlikhet och jämställdhet och för klimatet är viktiga hörnstenar för global hälsa.

Presskontakt

Tobias Eke Vestergren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-042 21 84
e-post till Tobias Eke Vestergren