Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen tar ytterligare ett steg inför öppnandet av den enhetliga patentdomstolen i Sverige

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en proposition som skapar förutsättningar för den enhetliga patentdomstolens verksamhet och för dess personal i Sverige.

Den enhetliga patentdomstolen är en del av det enhetliga patentsystemet. Systemet innebär att en sökande genom ett enda förfarande kan få ett patent som täcker nästan hela EU. Samtidigt inrättas den enhetliga patentdomstolen; en internationell domstol för EU:s medlemsstater, med behörighet att handlägga tvister om europeiska patent. I domstolens första instans kommer en nordisk-baltisk regional avdelning med säte i Stockholm att inrättas.

Prop. 2021/22:274 Protokoll om privilegier och immunitet för den enhetliga patent­domstolen

Det enhetliga patentsystemet innebär förenklingar, kostnadsbesparingar och ökad rättssäkerhet. Det kommer därför att få stor betydelse för både svenskt och europeiskt näringsliv – inte minst för innovativa små- och medelstora företag som får bättre möjligheter att växa på en större marknad.

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner protokollet om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen. Förslaget innebär bland annat att domstolen och domarna kommer att ha viss immunitet och vissa skattelättnader i Sverige.

Det enhetliga patentsystemet och patentdomstolen väntas träda i kraft i början av 2023. Den nu aktuella lagändringen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren