Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen tillsätter utredning för att bryta långvarigt biståndsmottagande

Publicerad

Trots att arbetslösheten fortsätter att minska finns det vissa grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Långa perioder av ekonomiskt bistånd bidrar till ökade risker för bland annat ohälsa och utanförskap. Regeringen tillsätter därför nu en utredning med uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att öka möjligheter till egen försörjning för personer som uppbär försörjningsstöd.

– Regeringen vänder på varje sten för att bryta segregationen. Vi vet att långa perioder av ekonomiskt bistånd bland annat gör det svårare att nå arbetsmarknaden och att konsekvenserna drabbar både den enskilde själv och anhöriga. Därför ska en utredare ta fram förslag på åtgärder för att öka drivkrafter och möjligheter till egen försörjning för personer som uppbär försörjningsstöd, säger socialminister Lena Hallengren.

Utredaren ska bland annat

  • analysera ekonomiska drivkrafter till arbete inom försörjningsstödet och följa upp jobbstimulansen samt undersöka möjligheten att införa en jobbpremie,
  • göra en översyn av kostnadsposter i riksnormen för att öka stödet till individen att nå arbetsmarknaden. Det kan gälla exempelvis tillgång till internet och digitala tjänster för att personer ska kunna söka arbete och studera, och på så sätt närma sig arbetsmarknaden. Idag ingår t ex inte bredbandsuppkoppling i riksnormen inom ekonomiskt bistånd.
  • klargöra ansvarsfördelning och rollfördelning mellan staten och kommunerna för långtidsarbetslösa, bland annat vid studier, i syfte att förbättra samverkan,
  • klargöra hur ett ändamålsenligt stöd kan säkerställas för personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst, och
  • vid behov lämna nödvändiga författningsförslag.

Regeringen har utsett Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), till särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2024.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot