Regeringen tillsätter utredning om den öppna fritidsverksamheten för ungdomar

Publicerad

En meningsfull fritid för barn och unga behövs för att minska och motverka segregation. En särskild utredare har utsetts för att undersöka hur den öppna fritidsverksamheten för ungdomar kan utvecklas och om den kan vara relevant i brotts- och våldsförebyggande arbete. MUCF får också uppdrag att stödja kommuner i att öka ungas deltagande i demokratin.

– Alla unga ska ha en meningsfull och utvecklande fritid och kunna delta i vårt gemensamma samhällsbygge, oavsett vilka de är, var de bor eller vilken bakgrund de har. Det är avgörande både för att de själva ska må bra och för att vårt samhälle ska hålla ihop, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter. 

Den öppna fritidsverksamheten för unga ser idag olika ut i olika delar av landet. Utredaren ska bland annat beskriva dagens verksamhet, analysera kunskaps- och kvalitetsutvecklingen samt identifiera framgångsfaktorer och eventuella hinder för unga att delta.

Utredarens slutsatser ska ligga till grund för eventuella förslag på hur kommunerna kan utveckla den öppna fritidsverksamheten för ungdomar till att bli mer tillgänglig och jämlik med hög kvalitet.

Utredaren ska också analysera om den öppna fritidsverksamheten kan vara relevant i brotts- och våldsförebyggande arbete samt vilken roll som verksamheten skulle kunna ha och vilka förutsättningar som i så fall krävs.

– Insatser som stärker barn och ungas möjligheter till en meningsfull fritid och en trygg tillvaro utan våld behövs för att motverka segregationen och stoppa rekryteringen till kriminella gäng. Öppen fritidsverksamhet riktar sig till alla unga och erbjuder en viktig plats för personlig och social utveckling, säger integration- och migrationsminister Anders Ygeman.

Till särskild utredare har regeringen utsett Sara Damber. Damber har lång erfarenhet av att arbeta med barn- och ungdomsfrågor och har grundat ett flertal rörelser för barns och ungas rättigheter och bättre livsvillkor. Hon har även lett ett antal förändringsprojekt inom offentlig sektor, på nationell, regional och lokal nivå.

Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 1 december 2023.

Regeringsuppdrag till MUCF

Regeringen har även beslutat att ge Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ett uppdrag att stödja kommuner i långsiktigt och systematiskt arbete för att öka ungas deltagande i demokratin. Myndigheten har i uppdrag att tillsammans med sju kommuner utveckla modeller för att bredda ungas deltagande i demokratin, i synnerhet de som idag inte deltar.

– Skillnaderna mellan ungas deltagande i demokratin är alldeles för stora idag. Så kan vi inte ha det. Vill vi ha en livskraftig demokrati, måste vi också se till att de unga känner sig inkluderade och vill delta, oavsett bakgrund eller var de bor, säger Jeanette Gustafsdotter.

Vid frågor

Media och journalister som vill komma i kontakt med kulturministern, kontakta pressekreterare. För övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Amelie Lind
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 87 43
e-post till Amelie Lind
Sofie Rudh
T.f. Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh

Webb-tv

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.