Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen utser ny generaldirektör för Brottsförebyggande rådet

Publicerad

Regeringen har i dag utsett Mattias Larsson till ny general­direktör och chef för Brotts­före­byggande rådet. Han tillträder sin tjänst den 1 oktober 2022 och kommer närmast från en tjänst som departe­mentsråd och chef för straff­rätts­enheten vid Justitie­departe­mentet.

Brotts­före­byggande rådet (Brå) har till uppgift att bidra till kunskaps­­utveck­lingen inom rätts­väsendet och det kriminal­politiska området samt att stödja brotts­före­byggande arbete. Myndig­heten verkar för att minska brotts­lig­heten och öka trygg­heten genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brotts­­lighet, brotts­bekämp­ning och brotts­före­byggande arbete.

– Jag är mycket glad att Mattias Larsson har tackat ja till att bli general­­direktör för Brå. Med sin gedigna kunskap och erfarenhet av brotts­­bekämpande och brotts­före­byggande frågor kommer han att bidra till att utveckla Brås verk­samhet ännu mer, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren