Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen utvärderar samordningen av administrativa tjänster genom Statens servicecenter

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om att tillsätta en utredning för att utvärdera hur samordningen av administrativa tjänster till Statens servicecenter har påverkat statsförvaltningens effektivitet. Utredaren ska även se över vissa frågor om en fortsatt utveckling av samordnade administrativa tjänster.

Statens servicecenter har till uppgift att tillhandahålla tjänster i form av administrativt stöd åt statliga myndigheter, för att öka effektiviteten och minska administrationskostnaderna i staten. En särskild utredare ska utvärdera vilka effekter centraliseringen av administrativa tjänster till Statens servicecenter har haft på statsförvaltningen. Syftet med utredningen är att ge underlag för en effektivare samordning.

– Effektivitet är en central del av det förvaltningspolitiska målet. Samordningen av administrativa tjänster genom Statens servicecenter som inleddes för tio år sedan innebar en stor förändring av den statliga förvaltningen. Det är därför viktigt att följa upp denna reform. Det är även viktigt att fortsatt utveckla samordnade administrativa tjänster i staten för att kunna frigöra resurser till kärnverksamhet, säger civilminister Ida Karkiainen.  

Utredaren ska bland annat:

  • utvärdera hur centraliseringen av administrativa tjänster till Statens servicecenter har påverkat effektiviteten i den statliga administrationen,
  • utvärdera Statens servicecenters systematiska arbete med säkerhetsskydd och it- och informationssäkerhet,
  • utreda förutsättningarna för en ökad anslutning till och ytterligare tjänster hos Statens servicecenter som leder till ökad effektivitet, och
  • utreda förutsättningarna för att kommuner och regioner ska kunna ansluta sig till Statens servicecenters administrativa tjänster.

Utredningen ska redovisas senast den 15 september 2023.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Tf. pressekreterare hos civilminister Ida Karkiainen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 23 07
e-post till Simon Sätherberg