Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Rekordmånga anställda i Polismyndigheten

Publicerad

Antalet anställda i Polis­myndig­heten slår rekord. Regeringens historiska satsning har lett till att Sverige nu har fler poliser än någonsin tidigare.

Polistätheten behöver öka för att bekämpa brotts­lig­heten och öka trygg­heten i hela landet. Det är en högt priori­terad fråga för regeringen. Därför genomför regeringen en historisk satsning på Polis­myndig­heten som inne­bär att antalet anställda ska öka med 10 000 fram till och med 2024 jämfört med ingången av 2016.

För att säker­ställa ökningen av polis­anställda har regeringen dess­utom beslutat att starta polis­utbildning på två nya läro­säten, i Malmö och Borås. Numera finns därför polis­utbild­ningen på fem orter och flera av dem erbjuder även distans­utbildning. Dessutom har regeringen initierat en ny, snabbare antag­nings­process till polis­utbildningen. Detta har gett effekt. Antalet antagna till polis­utbild­ningen har mer än fördubblats sedan 2015 och det är fortsatt högt söktryck.

– Vi kan konstatera att Polis­myndig­heten har ett nytt tillväxtrekord med 35 723 polis­anställda. Aldrig någonsin tidigare har det funnits så många anställda hos polisen, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Regeringen har genomfört stora budget­satsningar för att finansiera polis­tillväxten och anslaget har ökats kraftigt. Sedan Polis­myndigheten ombildades 2015 har myndig­hetens anslag ökat med runt 12,7 miljarder kronor, en ökning med 60 procent. Till 2024 beräknas anslaget öka med nästan 17,4 miljarder kronor jämfört med 2015. Det är en mot­svarande ökning med 82 procent.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh