Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige stödjer FN:s särskilda sändebud för Myanmar med 1 miljon kronor i arbetet att bidra till en fredlig lösning i landet

Publicerad

Sverige stödjer FN:s särskilda sändebud för Myanmar med 1 miljon kronor i arbetet att bidra till en fredlig lösning i landet.

FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Myanmar, Noeleen Heyzer, har en nyckelroll för att bidra till att vända den negativa utvecklingen i landet och främja en utveckling mot ett fredligt, demokratiskt och inkluderande Myanmar.

Sedan militärkuppen i februari 2021 har den säkerhetsmässiga och socioekonomiska utvecklingen i Myanmar förvärrats påtagligt och landet befinner sig i en djup politisk och humanitär kris. Militärens attacker för att kväsa motståndsrörelsen är urskillningslösa och drabbar civilbefolkningen i stor skala. Merparten av landet är direkt eller indirekt drabbat av väpnad konflikt. Enligt FN beräknas över 14 miljoner personer vara i humanitär nöd. Antalet internflyktingar har sedan militärkuppen ökat dramatiskt till över en miljon personer. Samtidigt är det humanitära tillträdet i landet kraftigt begränsat.

– Våldet, de kollapsade statliga institutionerna och det bristande humanitära tillträdet drabbar befolkningen i Myanmar hårt. Noeleen Heyzer, FN:s särskilda sändebud, har Sveriges starka stöd för sitt uppdrag att verka för en politisk lösning på den kris som Myanmar befinner sig i, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Regeringen stödjer arbetet och har även beslutat att bidra finansiellt till det särskilda sändebudets kontor. Sändebudet arbetar för att öka det humanitära tillträdet, främja ett demokratiskt, fredligt och inkluderande Myanmar, hitta lösningar för rohingyaflyktingarna samt verka för ansvarsutkrävande.

Bakgrund

Det svenska stödet till Myanmars befolkning är betydande och Sveriges engagemang är långsiktigt. Under 2021 uppgick Sveriges stöd till Myanmar till över 338 miljoner kronor genom humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete. Biståndet bidrar bland annat till att främja den demokratiska utvecklingen i Myanmar, främja jämställdhet och fredliga inkluderande samhällen samt öka tillgången till jämlik hälsa och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Presskontakt

Tobias Eke Vestergren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-042 21 84
e-post till Tobias Eke Vestergren