Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning om fler aktörer ska kunna anlita Kammarkollegiets kapitalförvaltning tillsätts

Publicerad

Kammarkollegiet bedriver kapitalförvaltning som en del av sin verksamhet och kan i dag tillhandahålla den tjänsten till bland annat statliga myndigheter. Finansdepartementet ger en utredare i uppdrag att utreda förutsättningarna för att fler aktörer inom det offentliga ska kunna anlita Kammarkollegiets kapitalförvaltning, i första hand kommuner och regioner.

Syftet med Kammarkollegiets kapitalförvaltning är att det ska utgöra ett kostnadseffektivt alternativ, där kraven på god avkastning och riskspridning tillgodoses. I dag kan Kammarkollegiet tillhandahålla tjänsten till myndigheter, stiftelser eller fonder inom det statliga eller kyrkliga området.

Finansdepartementet tillsätter nu en utredning för att undersöka förutsättningarna att utöka gruppen av tillåtna uppdragsgivare inom kapital­förvaltningen vid Kammarkollegiet till att omfatta även kommuner och regioner, samt stiftelser och fonder med anknytning till dessa aktörer.

– Det har länge funnits ett stort intresse från kommunsektorn, inte minst från mindre kommuner, att få möjlighet att använda Kammarkollegiets kapitalförvaltningstjänster. Det är bra att frågan nu utreds, säger civilminister Ida Karkiainen.

Utredaren ska beskriva kommunernas och regionernas behov av att anlita Kammarkollegiets kapitalförvaltning och redovisa vilka eventuella problem för dessa aktörer som skulle lösas genom en sådan ordning,

Utredaren ska även beskriva Kammarkollegiets behov av att utöka gruppen möjliga uppdragsgivare inom kapitalförvaltningen.

Utredaren ska också ta ställning till om det finns skäl att ge kommuner och regioner samt stiftelser och fonder med anknytning till dessa aktörer möjlighet att anlita Kammarkollegiets kapitalförvaltning.

Till utredare utses Göran Ekström. Han har bland annat varit planeringschef på Finansdepartementet samt generaltulldirektör vid Tullverket och generaldirektör vid Arbetsgivarverket. Göran Ekström har haft många statliga utredningsuppdrag och är för närvarande medlare på Statens medlingsinstitut.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 30 december 2022.

 

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Ida Karkiainen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-057 23 36
e-post till Jonas Lannering

Bokstavsutredare

En bokstavsutredare är, till skillnad från en kommitté, inte en egen myndighet utan biträder departementet i arbetet med att utreda en specifik fråga. Resultatet av bokstavsutredarens uppdrag redovisas i en promemoria som ofta publiceras i departementsserien, förkortad Ds.