Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementet ger nytt stöd till demokratiforskning

Publicerad

Utrikesdepartementet har beslutat att stödja demokratiforskningen vid Varieties of Democracy Institute, ett oberoende forskningsinstitut vid Göteborgs universitet, med 14 miljoner kronor. Stödet ges inom ramen för regeringens demokratisatsning, även kallad Drive for Democracy, och ska användas för institutets forskning om demokratins tillstånd i världen.

– Demokratin är på tillbakagång globalt och är nu tillbaka på samma nivå som före Berlinmurens fall. Utrymmet för civilsamhället fortsätter att krympa, rättsstatens principer urholkas och respekten för mänskliga rättigheter fortsätter att utmanas, säger utrikesminister Ann Linde.

– Hoten mot demokratin kräver fortsatt engagemang på bred front. Regeringens demokratisatsning syftar till att fördjupa samtalet om demokratins betydelse och öka stödet till demokratins och de mänskliga rättigheternas försvarare, säger hon.

Regeringens stöd ger nu Varieties of Democracy Institute (V-Dem-institutet) möjlighet att fortsätta och fördjupa sin demokratiforskning. Genom stödet bidrar Utrikesdepartementet till världsledande forskning och evidensbaserade analyser av demokratins tillstånd. Stödet går till att ta fram ny kunskap om läget för demokratin i världen, i en tid då hoten mot demokratin ökar.

– V-Dem-institutet har med forskning visat att det finns ett tydligt samband mellan demokrati och uppfyllandet av flera av de globala målen för hållbar utveckling. Genom det fleråriga stödet får V-Dem-institutet nu goda förutsättningar att bedriva sin forskningsverksamhet inom demokratiområdet på längre sikt. Det är angeläget, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Det nya stödet till V-dem är ett flerårigt stöd om totalt 14 miljoner under tre år, som ska användas för institutets kärnverksamhet – insamling av data, policyanalys och rådgivning om demokratins tillstånd i världen.

V-dem-institutets forskningsresultat bekräftar bland annat att demokratier skapar en bättre samhällsutveckling inom en rad områden, exempelvis fred och säkerhet, ekonomisk tillväxt, jämställdhet, klimatpolitik, social utveckling, hälsa och utbildning.

Presskontakt

Andreas Enbuske
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 58 86
e-post till Andreas Enbuske
Tobias Eke Vestergren
Tf. pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-042 21 84
e-post till Tobias Eke Vestergren