Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Vissa frågor om upphovsrätt ska ses över

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att en särskild utredare ska göra en översyn av upphovsrättslagens bestämmelser om inskränkningar. Syftet är en modern reglering som säkerställer skyddet för kulturskaparna och värnar yttrande- och informationsfriheten.

Den som vill använda ett verk eller en annan skyddad prestation måste som utgångspunkt ha samtycke av den som innehar upphovsrätten. I upphovsrättslagen finns dock flera inskränkningar som motiveras av hänsyn till olika allmänna eller enskilda intressen. Det är till exempel tillåtet att utan tillstånd under vissa förutsättningar framställa exemplar av verk och andra prestationer för privat bruk, att citera, att framställa och sprida exemplar inom vissa arkiv och bibliotek samt att framställa exemplar i särskilda format till förmån för personer med funktionsnedsättning.

– Upphovsrätten är en grundförutsättning för att författare, tonsättare, musiker, skådespelare och andra kulturskapare ska kunna leva på sitt skapande och för ett rikt kulturliv. Men upphovsrätten måste samtidigt balanseras mot andra viktiga intressen och det har gått lång tid sedan regleringen sågs över, därför behöver den moderniseras, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Syftet med översynen är att åstadkomma ett tydligare och modernare regelverk för sådan användning av upphovsrättsligt skyddade verk som kan ske utan tillstånd. I uppdraget ingår att föreslå bestämmelser som säkerställer att det finns rimliga möjlig­heter att återge offentlig konst samt att använda verk och andra skyd­dade prestationer vid nyhetsrapportering och i parodisyfte.

Utredare blir Anders Dereborg, lagman vid Attunda tingsrätt. Uppdraget ska redovisas senast den 25 november 2023.

Presskontakt

Ebba Kock
T.f. pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 75 99
e-post till Ebba Kock