Fem lärosäten får dela på 20 miljoner kronor för att bedriva vårdutbildning på fler platser i landet

Publicerad

I budgetpropositionen för 2022 föreslog regeringen en satsning på 20 miljoner kronor 2022–2030 för en decentraliserad vårdutbildning. Nu fördelas medlen till Umeå universitet, Karlstads universitet, Mittuniversitetet, Högskolan Väst och Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

Decentraliserade vårdutbildningar är en viktig del av arbetet för att möta behovet av utbildad personal i hela landet. För att utbildningen ska vara tillgänglig för studenter i hela landet kan utbildningen eller delar av den bedrivas på flera orter vilket kan innebära ökade kostnader, särskilt om avstånden är stora. Regeringen genomför därför en satsning på en decentraliserad vårdutbildning i hela landet. Satsningen är inriktad på utbildningar inom områden där det råder brist på utbildad arbetskraft och lärosätena har själva fått möjlighet att anmäla intresse för att delta.

– Regeringen har genomfört flera åtgärder för att stärka vårdens kompetensförsörjning. Genom den här satsningen får fem lärosäten nu dela på 20 miljoner kronor som ska öka förutsättningarna för att fler ska kunna utbilda sig till bristyrken inom vården, säger utbildningsminister Anna Ekström.

– Vårdens personal behöver fler kollegor och vi vet att när utbildning blir tillgängligt på fler platser kan det bidra till att underlätta rekryteringen i län som har svårt att hitta personal. Med satsningen möjliggör vi för fler att utbilda sig till bland annat sjuksköterska eller specialistsjuksköterska på fler orter, säger socialminister Lena Hallengren.

Fördelning av medel för 2022

  • Umeå universitet tilldelas 8,5 miljoner kronor för utbildning till biomedicinsk analytiker, sjuksköterska, barnmorska och specialistsjuksköterska som bedrivs på annan ort.
  • Karlstads universitet tilldelas 1 miljon kronor för utbildning till biomedicinsk analytiker och specialistsjuksköterska som bedrivs på annan ort.
  • Mittuniversitetet tilldelas 3,5 miljoner kronor för sjuksköterskeutbildning som bedrivs på annan ort.
  • Högskolan Väst tilldelas 1 miljon kronor för sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildning som bedrivs på annan ort.
  • Stiftelsen Högskolan i Jönköping tilldelas 6 miljoner kronor för utbildning till biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska, sjuksköterska och specialistsjuksköterska som bedrivs på annan ort.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg
Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström