Pressmeddelande från Miljödepartementet

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll besöker projekt för stärkt klimatberedskap och minskade klimatutsläpp i Västra Götaland

Publicerad

Den 23 och 24 augusti är klimat- och miljöminister Annika Strandhäll på plats i Västra Götaland. Hon kommer bland annat att göra verksamhetsbesök på Borealis och Perstorp i Stenungssund, delta i en inspektionsresa på Göta älv och besöka en gymnasieskola i Vänersborg.

Den 23 augusti deltar klimat- och miljöminister Annika Strandhäll i en båtresa längs Göta älv, arrangerad av Statens geotekniska institut. Det är ett av de områden i Sverige som har högst risk för jordskred, och klimatförändringarna kan öka risken. Olika åtgärder för att stärka klimatberedskapen och förhindra skred kommer att presenteras.

Samma dag besöker Annika Strandhäll Birger Sjöberg-gymnasiet i Vänersborg, där hon träffar elever och lärare.

Den 24 augusti genomför hon verksamhetsbesök på Borealis och Perstorp i Stenungssund, bland annat med fokus på deras arbete med att minska utsläppen och nå klimatneutralitet. Därefter besöker hon NKT i Alingsås, ett företag som arbetar med kabelteknik för förnybar energi.

Media är välkomna att delta. För mer information, kontakta pressekreterare Tove Kullenberg, [email protected]

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg