Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Maria Arnholm leder utredningen om att stärka judiskt liv

Publicerad

Regeringen har utsett Maria Arnholm till särskild utredare för att stärka judiskt liv i Sverige. I uppdraget ingår att kartlägga hinder och möjligheter, samt ge förslag till nationell strategi.

– Alla ska våga leva ut sin identitet i vårt land. Vi måste ta tag i problemen tillsammans, över partigränser, i all offentlig verksamhet och i vår egen vardag. Med Arnholms goda kunskaper om de mänskliga rättigheterna kan vi hitta vägar framåt, säger Jeanette Gustafsdotter. 

Maria Arnholm är i dag landshövding på Länsstyrelsen i Kronobergs län och har ett långt förflutet i Riksdagen och på Regeringskansliet i olika roller, bland annat som jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister.

Arnholms erfarenhet från offentlig förvaltning på lokal, regional och nationell nivå är värdefull för utredningen, då det till stor del är det offentligas ansvar att säkra att de nationella minoriteterna får tillgång till sina rättigheter.

Utredningen ingår i Regeringens arbete för att värna de nationella minoriteternas rättigheter Sverige. Till dem hör bland annat minoriteternas språk, kultur och inflytande.

Fokus för utredningen är överföring av judisk kultur och jiddisch till yngre och framtida generationer. Arbetet ska ske i nära dialog och samverkan med den judiska minoriteten i Sverige. Beslut om direktiv togs 16 juni 2022 och uppdraget ska slutredovisas senast den 15 december 2023.

Vid frågor

Media och journalister som vill komma i kontakt med kulturministern, kontakta pressekreterare. För övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Amelie Lind
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 87 43
e-post till Amelie Lind