Mer kraftfullt högkostnadsskydd när elpriserna ökar

Publicerad

Rysslands energikrig driver upp elpriserna i hela Europa. För att skydda svenska hushåll och företag har regeringen aviserat ett högkostnadsskydd för höga elpriser. De avgifter som elkunder betalat in i så kallade flaskhalsintäkter ska användas för att sänka priserna eller återföras till hushåll och företag. En ny prognos visar att flaskhalsintäkterna ökar och att de sammantaget för 2022 och 2023 kan uppgå till närmare 90 miljarder kronor. Det innebär att högkostnadsskyddet för svenska hushåll kan bli fem gånger så omfattande som förra vinterns elpriskompensation.

– De här pengarna ska återföras till svenska hushåll och företag på ett ansvarsfullt sätt. Vi befinner oss i en krigsekonomi i energisektorn, och det slår hårt mot vanliga hushåll, framförallt i södra Sverige. Regeringens besked innebär att högkostnadsskyddet kommer att omfatta fem gånger så mycket medel för hushållen som elpriskompensationen i vintras. Det kommer att spela stor roll när vi går mot en tuff vinter, säger finansminister Mikael Damberg.

För att hantera konsekvenserna av de höga energipriserna i Europa och i Sverige har regeringen gett Svenska kraftnät i uppdrag att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att få använda intäkter från överbelastning i elnätet, så kallade flaskhalsintäkter, för att på kort sikt finansiera nödåtgärder för hushåll och företag. Dessa kan användas för olika åtgärder som sänker priserna eller för att återföras till elkunderna.

Regeringen har tidigare gett besked om att minst 60 miljarder ska återföras till hushåll och företag, men i och med de höga priserna ökar flaskhalsintäkterna. Enligt en ny prognos från Svenska kraftnät beräknas de uppgå till ytterligare 30 miljarder kronor för i år. Det innebär att de samlade intäkterna för 2022 och 2023 kan komma att uppgå till närmare 90 miljarder kronor. Därmed kan det samlade stödet till svenska hushåll bli upp emot fem gånger så omfattande som förra vinterns elpriskompensation.

Rysslands agerande på energimarknaden drabbar hela Europa. Därför behövs det, vid sidan av det viktiga nationella systemet med ett högkostnadsskydd, aktiva åtgärder för att stärka hela Europas energisystem.

– Det krävs ett europeiskt samarbete för att lösa en europeisk kris. Jag har därför idag meddelat att regeringen ska söka ett mandat från riksdagen för att driva på för tillfälliga åtgärder och strukturreformer i EU-kommissionen och med EU:s medlemsstater. Det kan till exempel handla om att frikoppla elpriset från priset på gas. Ryssland ska inte med gaskranen som instrument kunna driva fram skyhöga elpriser i Europa, säger energiminister Khashayar Farmanbar.

För att möta situationen i vinter är det utöver systemet med högkostnadsskydd för höga elpriser viktigt att minska hushållens sårbarhet vid höga energipriser. Det är bra såväl för hushållens plånböcker, som för vårt samhälles försörjningstrygghet, att fortsätta arbetet med energieffektivisering

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio
Rosaline Marbinah
Tf. pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00