Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg invigs den 11 augusti

Publicerad

Torsdag den 11 augusti invigs Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg vid Socialstyrelsen. Socialminister Lena Hallengren, Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell och Marta Szebehely, professor emeritus i socialt arbete med inriktning mot äldre medverkar vid invigningen. Efter inledningstalen finns möjlighet för media att göra enskilda intervjuer.

Tid:
Plats: Socialstyrelsen, Rålambsvägen 3, Stockholm

Media är välkomna att delta vid invigningen. Obligatorisk föranmälan via e-post till [email protected] Ange namn, redaktion och om du är reporter eller fotograf. Anmäl önskemål om enskild intervju. Ta med presslegitimation till invigningen.

– Inrättandet av ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg är ett viktigt steg i regeringens arbete för att lyfta, trygga och modernisera svensk äldreomsorg. Kompetenscentrumet ges en strategisk placering vid Socialstyrelsen med goda förutsättningar att skapa en överblick av äldreomsorgen, säger socialminister Lena Hallengren.

Socialstyrelsen ska genom kompetenscentrumet samla in information för att öka kunskapen om äldreomsorg på nationell nivå. Uppdraget förväntas leda till ökad kännedom om kommunernas och verksamheternas organisation, deras förutsättningar och utmaningar när det gäller att bedriva äldreomsorg samt bidra till utveckling och införandet av stöd och nya arbetssätt i kommuner och verksamheter.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström