Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Nya förslag om arbetsmiljöansvar

Publicerad

I dag den 25 augusti har biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson tagit emot betänkandet från Utredningen om utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö. Utredningen föreslår bland annat att den som anlitar egenföretagare, frilansare, plattformsarbetare eller underentreprenörer i vissa fall ska få ett arbetsmiljöansvar.

Den svenska arbetsmarknaden har genomgått stora förändringar sedan arbetsmiljölagens tillkomst i slutet av 1970-talet. I juni 2021 gav regeringen därför en särskild utredare i uppdrag att se över delar av arbetsmiljölagen. Särskilda utredaren Lenita Granlund har idag lämnat över ett betänkande till regeringen där uppdraget redovisas.

I betänkandet föreslås bland annat att den som anlitar egenföretagare, frilansare, plattformsarbetare eller underentreprenörer i vissa fall ska få ett arbetsmiljöansvar. Utredningen föreslår även en utökad möjlighet för Arbetsmiljöverket att meddela föreskrifter om sanktionsavgifter. Utredaren föreslår också ett förtydligande i arbetsmiljölagen för att öka användningen av företagshälsovård i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

- Betänkandet innehåller ett antal intressanta förslag som vi nu ska titta närmare på. Jag ser med stort intresse fram emot att närmare sätta mig in i utredningens förslag, säger biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson.

 

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 50 83
e-post till Tora Heckscher