Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nya uppdrag i arbetet med att förenkla företagande i Sverige

Publicerad

Den 21 september 2021 överlämnade regeringen en skrivelse om nya mål för förenklingspolitiken till riksdagen. Målen syftar till att förenkla företagande i Sverige och målet om digitalisering är ett av dessa mål. Statskontorets uppdrag är en del av uppföljningen av detta mål.

– Ökad digitalisering av företagens kontakter med myndigheterna är en viktig komponent i arbetet med att minska krånglet för företagen, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Statskontoret ska följa upp hur långt berörda myndigheter kommit i tillämpningen av förordningen (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från företag. Förordningen omfattar 67 myndigheter och syftar till att förenkla för företag att starta, driva respektive avveckla sina verksamheter genom att underlätta deras kontakter med och uppgiftslämnande till myndigheter. Uppdraget syftar till att undersöka om det behövs ytterligare åtgärder för att öka takten i genomförandet av förordningen och för att förstärka samordningen och samverkan mellan myndigheterna med fokus på uppgiftinhämtning från företag.

Regeringens förenklingspolitiska mål om digitalisering syftar till att öka företagens möjligheter att använda digitala företagstjänster vid sina myndighetskontakter för att förenkla och effektivisera ärenden som är möjliga att hantera digitalt. Att starta och driva företag kräver ett stort antal myndighetskontakter och ökade möjligheter att använda sig av digitala tjänster vid kontakter med myndigheter är ett sätt att förenkla för företagen. Det långsiktiga målet är att företag bara ska behöva lämna en uppgift en gång och till ett ställe.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord