Överlämning av bokstavsutredning om näringslivets gröna omställning

Publicerad

Bokstavsutredare Hans Lindblad, f.d. statssekreterare och Riksgäldsdirektör, Kersti Karltorp, forskare och projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet, samt nationalekonom Martin Janhäll överlämnade idag sin utredning om näringslivets gröna omställning till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson och finansmarknadsminister Max Elger.

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har varit att, utifrån befintliga analyser, kartlägga behov för att underlätta näringslivets gröna omställning, samt presentera förslag på fokusområden. Fokus i arbetet har framförallt legat på hinder och möjligheter inom finansmarknadsområdet.

Utredningen har bland annat tittat på åtgärder inom följande fokusområden 1) kompetens, rådgivning och guidning 2) datatillgång och harmonisering av standarder, 3) finansiering, 4) utmaningar för samhället och 5) strategi, samordning och styrning.

– Att underlätta näringslivets gröna omställning är en prioriterad fråga för regeringen. Jag välkomnar att vi genom utredningen nu får en tydligare bild av hur staten kan främja finansieringen av de investeringar i näringslivet som behöver göras för att nå klimatmålen, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

– Utredningens slutsatser kommer vara till hjälp i regeringens fortsatta arbete med att underlätta för näringslivet att attrahera det kapital som behövs för att skapa nya jobb och klara klimatutmaningen, säger finansmarknadsminister Max Elger.

Utredningens arbete kommer nu att analyseras inom Regeringskansliet för att se hur regeringen kan ta vidare arbetet på området.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Max Elger
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 23 07
e-post till Simon Sätherberg
Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord