Regeringen stärker svensk filmbransch

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om produktionsincitament för bland annat film- och dramaserieproduktioner som ska bidra till regional utveckling i hela landet och en stärkt svensk filmbransch.

– Äntligen har vi ett stöd som gör oss internationellt konkurrenskraftiga. Med stora produktioner i Sverige följer både jobb, regional utveckling och en stark återväxt för nästa generations filmskapare, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Produktionsincitamentet fungerar som en rabatt på produktionskostnaderna. Rabatten gör Sverige mer attraktivt för de stora filmproduktionerna, både svenska och internationella.

Stödet är särskilt utformat för att både gynna svensk filmbransch och bidra till regional utveckling. Produktionsincitamentet kommer bland annat generera nya arbetstillfällen, inte bara i filmbranschen utan också inom besöksnäringen och andra branscher. Att svenska filmskapare får förbättrade ekonomiska förutsättningar att förlägga produktionen i Sverige gynnar också kompetensöverföringen inom svensk film.

– Stödet är ett gott exempel på hur närings- och kulturpolitiken stärker varandra och bidrar till att kulturella och kreativa branscher kan utvecklas och växa, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Förordningen om det nya produktionsincitamentet träder i kraft 20 september. Tillväxtverket hanterar genomförandet och förbereder nu en första ansökningsomgång. De första stöden beräknas kunna delas ut under 2023.

Stödet gäller produktion av spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie eller dokumentärserie. Det omfattar totalt 100 miljoner kronor per år, permanent från och med 2022. Stödet är utformat som en rabatt på produktionskostnaderna om 25 procent.

För att söka stödet gäller följande villkor:

  • att produktionen genomförs helt eller delvis i Sverige,
  • att produktionens totalbudget uppgår till minst 30 miljoner kronor för spelfilm, minst 10 miljoner kronor för dokumentärfilm, minst 10 miljoner kronor per avsnitt för dramaserie eller minst 5 miljoner kronor per avsnitt för dokumentärserie,
  • att de stödberättigande kostnaderna för produktionen uppgår till minst 4 miljoner kronor,
  • att produktionens finansiering är säkerställd i den del som stöd inte söks för,
  • att produktionen klassas som en kulturprodukt utifrån en av Tillväxtverket på förhand fastställd förteckning över kulturella kriterier.

Presskontakt

Amelie Lind
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 87 43
e-post till Amelie Lind
Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord