Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen tar nästa steg mot en samlad mediemyndighet

Publicerad

Utredningen om konsekvenserna av en sammanslagning av Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och tv är nu överlämnad till Kulturdepartementet. Utredningen är positiv till sammanslagning. Regeringen går nu vidare med att förverkliga förslaget.

– Det behövs kraftiga muskler för att hantera de utmaningar vårt medielandskap står inför idag. Vi behöver en samlad myndighet med bred kompetens som kan stärka infrastrukturen för en samtida mediepolitik, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

I mars 2022 tillsatte Kulturdepartementet Knut Weibull för att utreda konsekvenser av en eventuell sammanslagning av Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och tv. Bakgrunden var den snabba utvecklingen inom medieområdet, inte minst med nya produktions- och konsumtionsmönster och ökat fokus på medie- och informationskunnighet. I uppdraget ingick också att analysera lokalbehov, att se över behov av namnbyte och att lämna förslag på nödvändiga författningsändringar.

Utredningen är nu överlämnad till Kulturdepartementet. Analysen bekräftar att behoven och myndighetsuppdragen inom mediepolitiken kommer bli fler och mer omfattande och att en sammanslagning av myndigheterna skulle ge bättre förutsättningar att hantera detta. En samlad myndighet skulle medföra större kapacitet, bredare kompetens och administrativa samordningsvinster, utan att behöva inverka på verksamhetsinnehåll. 

Nu skickar regeringen utredningen om konsekvenserna på remiss och påbörjar det förberedande arbetet för en samlad mediemyndighet.

Vid frågor

Media och journalister som vill komma i kontakt med kulturministern, kontakta pressekreterare. För övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Amelie Lind
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 87 43
e-post till Amelie Lind