Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sverige deltar i den EU-gemensamma upphandling av apkoppsvaccin

Publicerad

Den Europeiska kommissionen har bett medlemsländerna att utse en företrädare till styrgruppen för den EU-gemensamma upphandlingen av vaccin mot infektion med apkoppsvirus. Socialdepartementet beslutar att Folkhälsomyndigheten ska företräda Sverige i gruppen.

– EU-gemensamma inköp av vaccin och läkemedel tjänade oss väl under pandemin och kan nu göra det igen. Folkhälsomyndigheten har den kompetens och expertis som behövs för att företräda Sverige i dessa frågor, säger socialminister Lena Hallengren.

Sveriges regering anmälde i maj i år ett intresse av att delta i den EU-gemensamma upphandlingen av vaccin mot apkoppsvirus. För att kunna inleda förhandlingar om upphandling av vaccin mot infektion med apkoppsvirus har kommissionen satt samman en Specific Procurement Procedure Steering Committee (SPPSC). Folkhälsomyndigheten utses att företräda svenska staten i styrgruppen till dess att arbetet är avslutat.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot