Uppdrag om omvändelseförsök av unga hbtqi-personer

Publicerad

En rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) visar på ett behov av mer kunskap om unga hbtqi-personers utsatthet för så kallade omvändelseförsök. Regeringen har nu gett myndigheten i uppdrag att tillsammans med andra berörda aktörer inhämta mer kunskap om unga hbtqi-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive utsatthet för så kallade omvändelseförsök.

- Alla ska kunna leva sitt liv fritt från förtryck. Så är det tyvärr inte idag. Vi vet att omvändelseförsök förekommer och det pågår redan ett gediget arbete i många delar av samhället. Men vi behöver mer kunskap om hur många som är utsatta för detta och vilka det är, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Regeringen gav i juli 2020 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtq-personers utsatthet för så kallad omvändelseterapi. Uppdraget slutredovisades den 1 mars 2022 genom rapporten Unga hbtq-personers utsatthet för omvändelseförsök i Sverige. Rapporten pekar på att det finns unga hbtq-personer som utsätts för omvändelseförsök i form av påtryckningar och tvång som syftar till att få dem att förändra, permanent dölja eller avstå från att leva i enlighet med sin sexuella läggning eller könsidentitet eller uttrycka kön på det sätt personen själv vill. MUCF konstaterade även i rapporten att det finns behov av mer kunskap på området.

- Mitt budskap till alla som riskerar att utsättas för hedersförtryck är: Du har rätt att bestämma över din kropp och ditt liv. Du har rätt att älska vem du vill och klä dig som du vill. Om den rätten ska vi inte kompromissa. Inte en enda millimeter, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Regeringen har nu beslutat om ett nytt uppdrag till MUCF. Myndigheten ska i dialog med Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen i Östergötlands län och andra berörda aktörer inhämta kunskap om unga hbtqi-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive utsatthet för så kallade omvändelseförsök. Vid genomförandet av uppdraget ska beaktas att barn och unga själva behöver få information om omvändelseförsök och vilket stöd som finns.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein
Amelie Lind
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 87 43
e-post till Amelie Lind