Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag till nytt regelverk för aktiebolag inom EU

Publicerad

I en proposition till riksdagen föreslår regeringen lagändringar för att öka möjligheter för bolag att bland annat genom­föra samman­slagningar och delningar över nations­gränserna. Samtidigt skärps myndighets­kontrollen. Förslagen bygger på ett EU-direktiv.

EU:s medlemsländer har beslutat om ett över­gripande regelverk om bolags rörlighet över nations­gränserna inom unionen. Det gäller framför allt när aktie­bolag kan ombildas, fusioneras eller delas över nations­gränserna. För att kunna genom­föra EU-reglerna i Sverige föreslår därför regeringen ett antal förändringar i den nationella lagstiftningen.

Prop. 2021/22:286 Bolags rörlighet över gränserna inom EU

I propositionen föreslår regeringen att reglerna om aktie­bolags möjlighet att genomföra gräns­över­skridande samman­slagningar, så kallade fusioner, ska utvecklas. Det införs också möjlig­heter till gräns­över­skridande delning och ombildning av aktie­bolag.

Samtidigt vill regeringen att myndig­hets­kontrollen skärps och föreslår därför att Bolags­verket får en central roll för att motverka att de gräns­över­skridande förfarandena används för till exempel brottsliga eller otillbörliga ändamål.

Ytterligare ett av förslagen i proposi­tionen är att aktie­ägare som röstar mot en gräns­över­skridande samman­slutning ska få rätt att lösa in sina aktier, mot en ersättning som bolaget erbjuder. Även arbets­tagarnas rätt till information och medverkan i samband med ett gräns­över­skridande förfarande stärks.

Flera av förslagen i propositionen gäller även för ekonomiska föreningar och finansiella företag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 31 januari 2023.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren