Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Fortsatt sänkt avgift för nationella id-kort

Publicerad

Den tillfälligt sänkta ansökningsavgiften för nationella id-kort blir kvar till årsskiftet, det meddelar regeringen i dag. Syftet är att underlätta för medborgare att skaffa resehandlingar och att fortsatt korta väntetiderna för nya pass.

Det var i våras som regeringen beslutade att tillfälligt sänka ansökningsavgiften för nationella id-kort, efter en hemställan från Polismyndigheten. Syftet var att underlätta för medborgare att få en resehandling utfärdad i rimlig tid och att korta väntetiderna för att ansöka om ett nytt pass.

Polismyndigheten har under våren vidtagit flera åtgärder för att korta väntetiderna för pass och det har gett resultat. Sedan årsskiftet har antalet tider för att ansöka om pass fyrdubblats och väntetiderna har minskat kraftigt. Däremot råder det brist på passböcker som orsakar väntetider för att få det nya passet utfärdat.

Precis som tidigare gäller den tillfälligt sänkta ansökningsavgiften för nationella identitetskort bara om sökanden inte vid samma ansökningstillfälle ansöker om pass. Annars uppgår avgiften fortsatt till 400 kronor.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh