Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Fortsatt stöd till Ukrainas försvar

Publicerad

Regeringen ger Försvarsmakten och Försvarets materielverk i uppdrag att redovisa förslag på hur ett fortsatt stöd till Ukrainas försvar kan utformas.

Med anledning av Rysslands aggression mot Ukraina har Ukraina efterfrågat politiskt, finansiellt och militärt stöd för att öka landets försvarsförmåga. Den svenska regeringen har under 2022 fattat beslut om militärt stöd till Ukraina vid sju olika tillfällen och avser att fortsätta ge stöd för att öka Ukrainas försvarsförmåga så länge som det krävs.

I dag, den 8 september, beslutade regeringen att ge Försvarsmakten och Försvarets materielverk i uppdrag att redovisa förslag på hur ett fortsatt stöd till Ukrainas försvar kan utformas på både kort och lång sikt. Förslagen ska omfatta bland annat materiellt stöd och utbildningsstöd. Såväl materiel som ingår i krigsorganisationen, som materiel som har utgått ur den organisationen, ska beaktas.

– Rysslands krig mot Ukraina har pågått i över sex månader, och vi måste vara beredda på att det kan fortsätta länge till. Sverige ska fortsätta stödja Ukraina, och vi behöver vara uthålliga i det arbetet. Detta samtidigt som vi utvecklar vår egen militära förmåga, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Uppdragen ska genomföras i samverkan mellan myndigheterna. Senast den 25 oktober 2022 ska Försvarsmakten och Försvarets materielverk lämna in skriftliga redovisningar av uppdragen till Försvarsdepartementet.

Presskontakt

Ulrika Langels
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2101389
e-post till Ulrika Langels