Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Fortsatt uppdrag till Statistiska centralbyrån (SCB) att redovisa data om integration

Publicerad

Uppdraget gäller den årliga redovisningen av integrationsdata från myndigheten.

Sedan 2010 redovisar SCB årligen data om integration på nationell, regional och lokal nivå. Myndigheten får nu i uppdrag av regeringen att uppdatera och utveckla databasen Registerdata för integration med statistik på nationell, regional och lokal nivå, samt i de regionala statistikområdena. Det ska göras inom områdena arbetsmarknad, utbildning, boende, flyttmönster, demografi, demokrati, hälsa, inkomster och transfereringar.

Statistiken ska presenteras på SCB:s webbplats under 2022 och 2023. Statistiken som publiceras ska avse data för 2021.

Presskontakt

Ömer Oguz
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-048 09 59
e-post till Ömer Oguz

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.