Pressmeddelande från Miljödepartementet

Klimatpremien breddas för att skapa fler klimatsmarta arbetsmaskiner

Publicerad

För att snabba på elektrifieringen av arbetsmaskiner och omställningen till fossilfria arbetsmaskiner har regeringen nu beslutat att Klimatpremien ska omfatta fler maskiner.

− Ska vi klara klimatomställningen måste fler diesel- och bensindrivna arbetsmaskiner drivas med el eller t.ex. biogas. Utsläppen från arbetsmaskiner står idag för cirka sju procent av Sveriges totala utsläpp.  Därför ser regeringen nu till att fler arbetsmaskiner än tidigare omfattas av statligt stöd för att köpa fossilfria fordon, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.  

Regeringens Klimatpremie syftar till att snabba på introduktionen av klimatsmart teknik på marknaden och ska bidra till att minska utsläppen av växthusgaser från tunga transporter och arbetsmaskiner.  

− Regeringens Klimatpremie stöttar de svenska fordonstillverkarna som nu gör jätteinvesteringar för att utveckla elektriska arbetsmaskiner för en global marknad. Klimatpremien minskar samtidigt de svenska utsläppen och bidrar till att nå våra miljömål, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

 Introduktionen av elektriska och fossilfria arbetsmaskiner på marknaden har just kommit i gång och antalet ansökningar har ökat kraftigt under 2022. Nu justeras förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon så att även arbetsmaskiner som inte registrerats i vägtrafikregistret omfattas av stödet. Ändringarna träder i kraft den 11 oktober 2022.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg
Albin Nordin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0888324
e-post till Albin Nordin

Faktaruta

Ändringarna i förordningen (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon innebär att stöd även får ges för köp av elektriska arbetsmaskiner och miljöarbetsmaskiner som inte kan eller inte ska registreras i vägtrafikregistret. För att stöd ska kunna ges för köp av sådana maskiner ska de kunna identifieras genom ett unikt ID-nummer eller genom en annan uppgift som gör det möjligt att identifiera maskinerna. Arbetsmaskinerna ska uppfylla övriga krav i förordningen på samma sätt som registreringspliktiga arbetsmaskiner.