Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nytt förenklingsuppdrag om handläggningstider och bemötande

Publicerad

Den 21 september 2021 överlämnade regeringen en skrivelse om nya mål för förenklingspolitiken. Målen syftar till att förenkla företagande i Sverige och målen om kortare handläggningstider respektive om bemötande är två av dessa. Uppdraget syftar till att följa upp dessa mål över tid.

– De svenska företagens konkurrenskraft får inte hindras av onödigt långa handläggningstider hos myndigheter. Vägledning om regler och tydliga besked om vilka uppgifter som krävs i en tillståndsansökan underlättar för företag att starta och växa och skapar i förlängningen fler jobb, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Uppdraget omfattar tio myndigheter och Tillväxtverket ska redovisa det samlade resultatet. Utvecklingen av de utvalda myndigheternas handläggningstider ska vara möjliga att följa över tid.

Regeringens mål om myndigheters handläggningstider för ärenden som rör företag är att de ska bli kortare och mer transparenta och förväntad handläggningstid synliggöras för den sökande i fler ärendekategorier. Handläggningstiderna ska inte hämma företagens tillväxt, konkurrenskraft och omställningsförmåga.

Målet om myndigheters bemötande och service till företag är att det ska vara företagsanpassat och väl fungerande. Regeringen anser att detta är viktigt för ett konkurrenskraftigt företagsklimat.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord