Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen beslutar om en halv miljard kronor till Ukraina för återuppbyggnad och humanitärt stöd

Publicerad

Regeringen fattar beslut om ytterligare 500 miljoner kronor för att bistå Ukraina i enlighet med det besked som statsministern gav den ukrainska utrikesministern när han besökte Stockholm den 29 augusti. Medlen ska användas till återuppbyggnadsarbetet i Ukraina, och humanitär upphandling och transport av ukrainskt vete.

– Sverige har ett mångårigt stöd till Ukraina som sedan självständigheten och fram till februari i år uppgått till drygt fyra miljarder kronor. Sedan den fullskaliga illegala ryska invasionen 24 februari har detta stöd mer än fördubblats genom en rad beslut om hittills ytterligare 5,2 miljarder kronor till bland annat militärt stöd, humanitärt stöd, ekonomiska garantier, reformstöd, civila insatser och återuppbyggnadsstöd, säger utrikesminister Ann Linde.  

Genom dagens beslut kommer Sverige att ge ett utökat stöd i den förestående återuppbyggnadsprocessen, bland annat för hållbar hantering av förstörd infrastruktur. Sverige kommer också att ta ett koordinerande ansvar för avfallshantering och återvinning i återuppbyggnaden av Ukraina, vilket president Zelenskyj efterfrågade när statsminister Magdalena Anderssons besökte Kiev i juli.

Sverige bistår också med finansiering för upphandling och leverans av vete från Ukraina till länder där risken för utbredd svält är som mest akut. Insatsen avser stödja landets ekonomi och därmed självständighet, och stödja genomförandet av avtalet om export av ukrainskt spannmål från Svarta havs-hamnarna. Sverige finansierar kostnaden för att minst 40 000 ton vete ska köpas upp och transporteras till havs från Ukraina.

– Genom att köpa 40 000 ton vete och skeppa ut det så bidrar Sverige till att lindra det redan stora mänskliga lidande som den ryska aggressionen har förvärrat för miljontals människor som lider av hunger i andra delar av världen. Med detta minskar den akuta risken för svält. Det stärker också Ukrainas ekonomi och landets självständighet, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Ukraina var en betydande exportör av spannmål innan den ryska invasionen. Miljontals ton spannmål är nu fast i Ukraina till följd av den ryska invasionen, med allvarliga följder för Ukrainas ekonomi och för den redan akuta hungerkrisen världen över. 50 miljoner människor i 45 länder befinner sig idag på randen till svält. I juli slöts ett avtal mellan Ukraina och Ryssland om återupptagen spannmålsexport från Svarta havs-hamnarna.

Uppköpet och transporten av det ukrainska vetet sker i FN:s regi, genom FN:s livsmedelsprogram (WFP), och levereras till länder där risken för svält just nu är störst, som Etiopien, Jemen och Afghanistan. FN:s livsmedelsprogram har sedan avtalet slöts genomfört en leverans av ukrainskt spannmål för humanitära ändamål. Med dagens besked kommer alltså ytterligare transporter bli möjliga.

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf
Andreas Enbuske
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 58 86
e-post till Andreas Enbuske