Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Svenska kraftnät får uppdrag som ska motverka effekttoppar och sänka elpriserna i södra Sverige

Publicerad

Regeringen ger Svenska kraftnät i uppdrag att förbereda för att kunna upphandla att aktörer som använder mycket el anpassar eller minskar sin elanvändning. De får också i uppdrag att upphandla ytterligare planerbar elproduktion. Sammantaget kan sådana åtgärder få en tydlig effekt på elpriset i södra Sverige i närtid.

– Regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder för att mildra effekterna av energikrisen för svenska hushåll och företag. Vi arbetar intensivt tillsammans med myndigheterna för att stärka energisystemet och motverka höga priser för svenska hushåll och företag. För att hantera effekttoppar vid kritiska tidpunkter, vill vi skyndsamt skapa förutsättningar för aktörer som använder mycket el att anpassa eller minska sin elanvändning. Flyttas bara några procent av vår elanvändning bort från de timmar på dygnet då behovet är som störst, så kan det märkbart sänka elpriset, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Regeringen ger därför Svenska kraftnät i uppdrag att dels förbereda för att kunna upphandla ytterligare så kallad för förbrukningsreduktion eller andra flexibilitetsåtgärder, dels förbereda för att upphandla mer planerbar elproduktion i elområdena 3 och 4, till exempel kraftvärme.

Uppdragen presenterades under onsdagen den 7 september på en pressträff tillsammans med Svenska kraftnät och Energimyndigheten. Energimyndigheten redogjorde då för åtgärder för energieffektivisering som är en mycket viktig del för att stärka vårt samhälles energisäkerhet och minska elpriserna.

– Det är avgörande att minska hushållens och företagens sårbarhet vid höga energipriser. Energieffektivisering är bra såväl för hushållens plånböcker, som för vårt samhälles försörjningstrygghet, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Presskontakt

Rosaline Marbinah
Tf. pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Rosaline Marbinah