Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

USA går med i arbetet för att främja bättre villkor på arbetsmarknaden globalt

Publicerad

USA blir medlem i Global Deal, ett globalt partnerskap som syftar till att stärka den sociala dialogen mellan arbetsmarknadens parter och länders regeringar.

Covid-19-pandemins påverkan på den globala arbetsmarknaden, och den allt viktigare omställningen mot en grönare ekonomi, har understrukit behovet av stärkt social dialog globalt. Social dialog innebär kollektiva förhandlingar, samråd eller informationsutbyten mellan företrädare för regeringar, arbetsgivare och arbetstagare för att ta tillvara gemensamma intressen av att ha goda relationer på arbetsmarknaden med en produktiv sysselsättning, anständiga arbetsvillkor och inkluderande tillväxt. 

Global Deal som tillkom på svenskt initiativ, är en internationell plattform som syftar till att främja social dialog och samarbete mellan arbetsmarknadens parter. Global Deal är också ett konkret bidrag till genomförandet av Agenda 2030, särskilt målen Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8) och Minskad ojämlikhet (mål 10).

 

Fakta:

Global Deal är ett multilateralt samarbete som drivs av OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling och ILO, Internationella arbetsorganisationen I dagsläget samlar Global Deal närmare 130 partner i form av regeringar, arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, enskilda företag och civilsamhällsorganisationer.

Fokus i partnerskapet är att uppmuntra till frivilliga åtaganden i linje med Global Deals vision, att öka kunskapsbasen om social dialog och goda arbetsmarknadsrelationer samt skapa plattformar för kunskapsutbyte och ökad kommunikation kring social dialog.

 

Presskontakt

Tobias Eke Vestergren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-042 21 84
e-post till Tobias Eke Vestergren