Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Ann Linde och biståndsminister Matilda Ernkrans deltar vid FN:s högnivåvecka i New York den 19–23 september

Publicerad

Utrikesminister Ann Linde och biståndsminister Matilda Ernkrans besöker New York för att delta i högnivåveckan i samband med öppnandet av FN:s generalförsamling den 19–23 september, den så kallade UNGA-veckan.

Den överskuggande frågan när världens ledare möts i New York är Rysslands aggression mot Ukraina och de omfattande regionala och globala konsekvenser som kriget har fört med sig. Andra högt prioriterade frågor för den svenska delegationen kommer att vara bland annat klimat, livsmedelstrygghet och humanitära frågor, utbildning och hälsa. Sverige har dessutom ett tydligt fokus på att aktivt främja mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer samt jämställdhet i tider av motvind på dessa områden.

En övergripande svensk prioritering under veckan är också att genom deltagandet stå upp för FN-stadgan och den regelbaserade världsordningen, något som är särskilt viktigt med anledning av den ryska aggressionen och i en tid av ökade geopolitiska spänningar.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1173260
e-post till Adriana Haxhimustafa
Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf